Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Qrati speċjalizzati

F’diversi Stati Membri hemm qrati speċjalizzati li jittrattaw kwistjonijiet speċifiċi. Ta’ spiss qrati bħal dawn jittrattaw tilwim li jikkonċerna kwistjonijiet amministrattivi jew f’xi każijiet tilwim bejn persuni privati jew negozji.

Diversi Stati Membri għandhom qrati speċjalizzati għal kwistjonijiet amministrattivi, jiġifieri tilwim bejn awtoritajiet pubbliċi u persuni privati jew ditti rigward deċiżjonijiet tal-amministrazzjoni pubblika, bħal tilwima dwar liċenzja għall-bini, awtorizzazzjoni għall-ġestjoni ta’ negozju jew nota ta’ stima tat-taxxa.

Rigward it-tilwim bejn persuni privati u/jew negozji (“kwistjonijiet ċivili”), f’uħud mill-Istati Membri hemm qrati speċjalizzati fi kwistjonijiet dwar impjiegi.

Sabiex tikseb informazzjoni iktar dettaljata dwar il-qrati speċjalizzati ta’ Stat Membru partikolari, jekk jogħġbok agħżel waħda mill-bnadar elenkati fuq il-lemin.

L-aħħar aġġornament: 04/05/2020

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.