Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Špecializované súdy

V niektorých členských štátoch existujú špecializované súdy, ktoré sa zaoberajú osobitnými záležitosťami. Takéto súdy sa často zaoberajú spormi týkajúcimi sa správnych záležitostí alebo v niektorých prípadoch spormi medzi súkromnými osobami alebo podnikmi.

Niektoré členské štáty majú špecializované súdy pre správne veci, t. j. spory medzi verejnými orgánmi a súkromnými osobami alebo podnikmi týkajúce sa rozhodnutí verejnej správy, ako napr. spor o stavebnom povolení, povolení na podnikateľskú činnosť alebo oznámenie o vymeraní daní.

Pokiaľ ide o spory medzi súkromnými osobami a/alebo podnikmi („občianskoprávne veci“), v niektorých členských štátoch existujú špecializované súdy o zamestnaneckých veciach.

Podrobnejšie informácie o špecializovaných súdoch členských štátov získate, ak si zvolíte jednu z vlajok uvedených na pravej strane.

Posledná aktualizácia: 04/05/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.