Recht

Het recht is een systeem van regels dat is gecreëerd en wordt gehandhaafd door publieke instellingen. Het recht is een bepalend element van de samenleving dat de politieke, economische en sociale omgeving vormgeeft en een essentiële bijdrage levert aan maatschappelijke rust. Daarom is het voor elke burger van cruciaal belang om bekend te zijn met het van toepassing zijnde recht.