Legislaţie

Dreptul este un sistem de norme create și aplicate de Instituții publice. Dreptul este un factor determinant al societății, care modelează mediul politic, economic și social și contribuie în mod esențial la pacea socială. În consecință, este fundamental ca fiecare cetățean să fie informat cu privire la dispozițiile de drept în vigoare.