Právo

Právo je systém pravidiel vytvorených a vymáhaných verejnými inštitúciami. Právo je hlavným rozhodujúcim faktorom spoločnosti, ktorý formuje politické, ekonomické a sociálne prostredie a v zásade prispieva k sociálnemu zmieru. Preto je pre každého občana rozhodujúce, aby bol informovaný o platnom práve.