Pravo

Pravo je sistem pravil, ki jih oblikujejo in izvršujejo organi javne uprave. Pravo je glavni odločujoči dejavnik družbe, ki oblikuje politično, gospodarsko in družbeno okolje ter bistveno prispeva k družbenemu miru. Zato je za vsakega državljana nujno, da je obveščen o veljavnem pravu.