Lagstiftning

Lagstiftningen är ett system av regler som skapas och genomförs av offentliga institutioner. Det rör sig om en helt avgörande samhällsfaktor som ligger bakom utformningen av den politiska, ekonomiska och sociala miljön och på ett grundläggande sätt bidrar till att skapa lugn och ordning i samhället. Därför är det av största vikt att alla medborgare är informerade om gällande lag.