Νομικά επαγγέλματα και δικαστικά δίκτυα

Η παρούσα ενότητα σάς παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα νομικά επαγγέλματα και τα δίκτυά τους που ασχολούνται με θέματα του τομέα της δικαιοσύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σχετικές υποσελίδες:

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, μπορεί να σας ενδιαφέρουν και οι ακόλουθοι δικτυακοί τόποι ευρωπαϊκών δικτύων και οργανώσεων εμπειρογνωμόνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/04/2016

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.