Il-professjonijiet legali u n-netwerks tal-ġustizzja

F'din it-taqsima tista' taċċedi għal informazzjoni dwar diversi professjonijiet legali u dwar in-netwerks tagħhom li jittrattaw bi kwistjonijiet ġudizzjarji.

Jekk jogħġbok ikkonsulta s-subpaġni relevanti sabiex issib iktar informazzjoni dwar:

Flimkien ma' din l-informazzjoni, tista' tkun interessat fil-websajts li ġejjin dwar netwerks Ewropej u organizzazzjonijiet ta' esperti:

L-aħħar aġġornament: 26/04/2016

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.