Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci

Evropská justiční síť pro občanské a obchodní věci (EJS-O) je flexibilní, nebyrokratická síť, která propojuje vnitrostátní justiční orgány. Klade si za cíl usnadnit a posílit justiční spolupráci mezi členskými státy. Již od roku 2002 tato síť umožňuje lépe prakticky používat a provádět nástroje EU v oblasti civilního soudnictví. Přispívá tím k propojení různých justičních systémů členských států, a tím buduje vzájemnou důvěru.

Hlavním záměrem sítě je navazovat přímé kontakty a řešit případy mezi vnitrostátními kontaktními body sítě, usnadnit přeshraniční přístup ke spravedlnosti prostřednictvím informování veřejnosti a právníků pomocí informačních přehledů a jiných publikací dostupných na Portálu evropské e-justice ve všech jazycích Unie, posuzovat a sdílet zkušenosti s používáním konkrétních právních nástrojů Unie v občanskoprávních a obchodních věcech.

Navštivte příslušné podstránky, kde naleznete informace o:

Poslední aktualizace: 21/03/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.