Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto on joustava, byrokraattisuutta kaihtava järjestelmä, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kansallisten oikeusviranomaisten välillä. Samalla se edistää yksityisoikeuden alalla annettujen EU:n säädösten käytännön soveltamista ja täytäntöönpanoa. Verkosto on ollut toiminnassa vuodesta 2002. Verkosto edistää yhteyksien luomista jäsenvaltioiden erilaisten oikeusjärjestelmien välille ja lujittaa siten keskinäistä luottamusta.

Verkoston päätehtävänä on edistää asioiden käsittelyä luomalla suoria yhteyksiä verkoston kansallisten yhteyspisteiden välille ja helpottaa oikeussuojakeinojen käyttöä rajat ylittävissä asioissa antamalla sekä kansalaisille että oikeusalan ammattilaisille tietoa kaikilla unionin virallisilla kielillä Euroopan oikeusportaalissa julkaistavien tietosivujen ja muiden julkaisujen avulla. Lisäksi verkosto arvioi siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen unionin säädösten toimivuutta ja edistää tähän liittyvien kokemusten jakamista.

Alasivuilla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

Päivitetty viimeksi: 22/03/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.