Europos teisminis tinklas civilinėse ir baudžiamosiose bylose

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – civilinių bylų ETT) – lankstus nebiurokratinis tinklas, vienijantis nacionalines teismines institucijas. Jo tikslas – supaprastinti ir stiprinti valstybių narių teisminį bendradarbiavimą. Nuo 2002 m. veikiantis civilinių bylų ETT leidžia lengviau praktiškai taikyti ir įgyvendinti ES civilinės teisenos priemones. Tokiu būdu jis padeda tiesti tiltus tarp skirtingų valstybių narių teisingumo sistemų ir taip kurti abipusį pasitikėjimą.

Pagrindinės tinklo užduotys yra tiesioginiai nacionalinių tinklo informacijos centrų ryšiai ir pagalba jiems nagrinėjant bylas, geresnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu kreiptis į teismą sudarymas teikiant informaciją visuomenei ir teisininkams, skelbiant informacijos suvestines ir kitus leidinius Europos e. teisingumo portale visomis Sąjungos kalbomis, vertinant konkrečių Sąjungos teisės priemonių civilinėse ir komercinėse bylose taikymo patirtį ir ja dalijantis.

Atitinkamuose tolesniuose puslapiuose pateikiama daugiau informacijos apie:

Paskutinis naujinimas: 22/03/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.