EJN in burgerlijke en handelszaken

Het Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken (EJN-civiel) is een flexibel, niet-bureaucratisch netwerk dat nationale justitiële autoriteiten bij elkaar brengt. EJN-civiel heeft tot doel om de justitiële samenwerking tussen de lidstaten te vereenvoudigen en te versterken. Het netwerk, dat sinds 2002 operationeel is, verbetert de praktische toepassing en tenuitvoerlegging van civielrechtelijke EU-instrumenten. Op deze wijze draagt het netwerk bij tot het bouwen van bruggen tussen de verschillende rechtsstelsels van de lidstaten en daarmee tot het opbouwen van wederzijds vertrouwen.

De belangrijkste taken van het netwerk zijn het vergemakkelijken van rechtstreekse contacten en de afhandeling van zaken tussen de nationale contactpunten van het netwerk, het vergemakkelijken van de grensoverschrijdende toegang tot justitie door middel van informatieverstrekking aan het publiek en beroepsbeoefenaren met behulp van informatiebladen en andere publicaties, die in alle officiële talen van de Unie beschikbaar zijn op het Europees e‑justitieportaal, en het evalueren en delen van ervaringen met de werking van specifieke rechtsinstrumenten van de Unie in burgerlijke en handelszaken.

Ga voor meer informatie naar de desbetreffende subpagina’s over:

Laatste update: 21/03/2016

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.