Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych

Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych to elastyczna, niezbiurokratyzowana struktura zrzeszająca przedstawicieli krajowych organów sądowych. Jej celem jest uproszczenie i wzmocnienie współpracy sądowej między państwami członkowskimi. Działająca od 2002 r. europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych usprawnia praktyczne stosowanie i wdrażanie instrumentów unijnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. W ten sposób przyczynia się do tworzenia powiązań między różnymi systemami wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, a tym samym do budowania wzajemnego zaufania.

Główne zadania sieci obejmują bezpośrednie kontakty między krajowymi punktami kontaktowymi sieci i rozpatrywanie spraw w ich ramach, ułatwianie transgranicznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez informowanie społeczeństwa i prawników praktyków za pomocą arkuszy informacyjnych i innych publikacji dostępnych w europejskim portalu „e-Sprawiedliwość” we wszystkich językach Unii. Do zadań sieci należy też ocena i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania określonych aktów prawa unijnego w sprawach cywilnych i handlowych.

Na odpowiednich podstronach umieszczono dalsze informacje dotyczące niżej wymienionych zagadnień:

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2016

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.