RJE în materie civilă şi comercială

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) este o rețea flexibilă, nebirocratică, care reunește autoritățile judiciare naționale și are scopul de a simplifica și a consolida cooperarea judiciară dintre statele membre. Din 2002, de când și-a început activitatea, RJE în materie civilă permite o mai bună aplicare practică și transpunere a instrumentelor UE în materie de justiție civilă. În acest mod, rețeaua contribuie la construirea unor punți între diferitele sisteme de drept din statele membre, sporind astfel încrederea reciprocă.

Principalele sarcini ale rețelei sunt contactele directe și soluționarea cazurilor între punctele de contact ale rețelei naționale, facilitarea accesului transfrontalier la justiție prin intermediul informațiilor oferite publicului și practicienilor sub forma unor fișe informative și a altor publicații disponibile pe portalul european e-justiție în toate limbile oficiale ale Uniunii, evaluarea și schimburile de experiență cu privire la funcționarea anumitor instrumente de drept al Uniunii în materie civilă și comercială.

Vă rugăm să consultați următoarele pagini relevante pentru a găsi mai multe informații cu privire la:

Ultima actualizare: 21/03/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.