Tämän sivun alkukielistä versiota romania on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Vuonna 1997 perustettu rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto (EJN) koostuu jäsenvaltioiden yhteysviranomaisista, jotka valitaan oikeus- tai muista viranomaisista, joilla on kansainväliseen oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä erityistehtäviä.

EJN:n tarkoitus

EJN:n tarkoituksena on parantaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden oikeudellista yhteistyötä oikeudellisella ja käytännön tasolla, jotta voidaan torjua tehokkaammin vakavaa rikollisuutta, erityisesti järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota, laitonta huumausainekauppaa ja terrorismia.

EJN:n toiminta-ajatus on hyvin yksinkertainen: määritellään kaikissa jäsenvaltioissa ne henkilöt, joilla on keskeinen käytännön merkitys rikosasioissa tehtävän yhteistyön kannalta, ja luodaan heistä asiantuntijaverkosto sen varmistamiseksi, että keskinäiset oikeusapupyynnöt täytetään asianmukaisesti. EJN:llä on erityinen merkitys sovellettaessa periaatetta toimivaltaisten viranomaisten suorista keskinäisistä yhteyksistä.

EJN:n kokoonpano

EJN koostuu jäsenvaltioiden yhteysviranomaisista ja Euroopan komission yhteystahosta. Kukin jäsenvaltio nimeää kansalliset yhteysviranomaisensa kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä vastaavista keskusviranomaisista, oikeusviranomaisista tai muista toimivaltaisista viranomaisista, joilla on kansainväliseen yhteistyöhön liittyviä erityistehtäviä joko yleisellä tasolla tai tiettyjen vakavien rikollisuuden muotojen, kuten järjestäytyneen rikollisuuden, korruption tai laittoman huumausainekaupan tai terrorismin osalta.

Yhteysviranomaisten tehtävät

Yhteysviranomaiset toimivat "aktiivisina välittäjinä", joiden tehtävänä on helpottaa jäsenvaltioiden välistä oikeudellista yhteistyötä erityisesti vakavan rikollisuuden torjumiseksi. EJN:stä tehdyn neuvoston päätöksen mukaan yhteysviranomaiset ovat paikallisten toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, jotta nämä voivat "luoda mahdollisimman tarkoituksenmukaisia suoria yhteyksiä".

Lisäksi yhteysviranomaiset toimittavat tarvittavia oikeudellisia ja käytännön tietoja paikallisille viranomaisille, jotta nämä voivat tehokkaasti valmistella oikeudellista yhteistyötä koskevan pyynnön, tai koordinoivat toimia tapauksissa, joissa jäsenvaltion paikalliset oikeusviranomaiset ovat esittäneet useita pyyntöjä, jolloin tarvitaan koordinoitua toimintaa toisessa jäsenvaltiossa.

Linkkejä

Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

Päivitetty viimeksi: 01/07/2016

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.