Учебни материали

Европейският портал за електронно правосъдие е един от инструментите, които допринасят за развитието на eвропейското съдебно обучение. Като предоставя достъп до информация и други образователни материали, порталът значително увеличава броя на хората, които могат да се самообучават и/или да включват европейското законодателство в обучението си.

В съответствие с Декларацията на ЮНЕСКО от Париж от 2012 г. относно образователните ресурси със свободен достъп Европейската комисия желае да направи колкото е възможно повече за насърчаване на образователните ресурси със свободен достъп и на курсовете за обучение със свободен достъп за практикуващи юристи.

Има редица референтни уебсайтове с полезни ресурси за европейското съдебно обучение на местно, регионално и национално ниво. Освен това Комисията е разработила учебни материали в различни области на европейското законодателство в отговор на специфичните нужди, произтичащи от степента на техническо развитие или големия брой юристи, които се занимават с такива въпроси.

Тези съвети за предоставящите обучение PDF (2257 Kb) en (сборник с практически съвети и примери за всички предоставящи обучение) могат да бъдат полезни при създаването и организирането на обученията им.

Учебни материали по следните теми са достъпни и са готови за ползване от практикуващи юристи и/или структури, предоставящи обучение:

Право на ЕС като цяло

Гражданско право

Наказателно право

Законодателство срещу организираната престъпност

Права на човека

Права на детето

Недискриминация

Равенство между половете

Административно право

Екологично право

Интелектуална собственост

Методология на обучение

Последна актуализация: 02/12/2015

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.