Vzdělávací materiály

Evropský portál e-Justice je jedním z nástrojů přispívajících k rozvoji evropského justičního vzdělávání. Tím, že umožňuje přístup k informacím a dalším vzdělávacím materiálům, významně zvyšuje počet lidí, kteří se mohou vzdělávat v rámci samostudia a/nebo mohou zahrnout evropskou legislativu do programu svých školení.

V souladu s pařížským prohlášením UNESCO z roku 2012 o otevřených vzdělávacích zdrojích se Evropská komise snaží co nejvíce podporovat otevřené vzdělávací zdroje a otevřené studijní materiály pro příslušníky právnických profesí.

Existuje mnoho referenčních internetových stránek s užitečnými zdroji pro evropské justiční vzdělávání na místní, regionální nebo vnitrostátní úrovni. Komise rovněž vypracovala výukové materiály v různých oblastech evropské legislativy v reakci na specifické potřeby, které vyvstávají v souvislosti s mírou technických aspektů nebo velkým počtem právních odborníků, kteří se s nimi potýkají.

Tyto rady pro poskytovatele vzdělávání PDF (2257 Kb) en s praktickými příklady mohou sloužit všem poskytovatelům vzdělávání jako praktická pomůcka při navrhování a organizování jejich vzdělávacích aktivit.

K dispozici pro příslušníky právnických profesí a/nebo poskytovatele vzdělávání je připraven výukový materiál týkající se následujících témat:

Právo EU obecně

Občanské právo

Trestní právo

Právní předpisy k potírání organizované trestné činnosti

Lidská práva

Práva dítěte

Zákaz diskriminace

Rovnost žen a mužů

Správní právo

Právo v oblasti životního prostředí

Duševní vlastnictví

Metodika vzdělávání

Poslední aktualizace: 02/12/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.