Εκπαιδευτικό υλικό

H διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης είναι ένα από τα εργαλεία που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής κατάρτισης δικαστικών. Με την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, η πύλη αυτή αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να αυτοεκπαιδευθούν και/ή να ενσωματώσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις συνεδρίες κατάρτισής τους.

Σύμφωνα με τη δήλωση των Παρισίων για τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ) της UNESCO του 2012 , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να κάνει όσο το δυνατό περισσότερα για να προωθήσει τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και το ανοικτό διδακτικό λογισμικό για τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου.

Υπάρχουν πολλοί δικτυακοί τόποι αναφοράς με χρήσιμους πόρους για την ευρωπαϊκή κατάρτιση δικαστικών σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Επίσης, η Επιτροπή έχει εκπονήσει υλικό κατάρτισης σε διάφορους τομείς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες που απορρέουν από τον ιδιαίτερα τεχνικό χαρακτήρα των τομέων αυτών ή τον μεγάλο αριθμό επαγγελματιών του νομικού κλάδου που ασχολούνται με αυτούς.

Αυτή η συλλογή με τίτλο Συμβουλές για τους παρόχους κατάρτισης PDF (2257 Kb) en αποτελείται από σειρά πρακτικών συμβουλών μαζί με παραδείγματα που μπορεί να βοηθήσουν όλους τους παρόχους κατάρτισης κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση από αυτούς των δραστηριοτήτων κατάρτισης.

Διατίθεται υλικό κατάρτισης, που είναι έτοιμο για χρήση από τους επαγγελματίες του νομικού κλάδου και/ή τους φορείς κατάρτισης, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

Το δίκαιο της ΕΕ γενικά

Αστικό δίκαιο

Ποινικό δίκαιο

Νομοθεσία κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Ανθρώπινα δικαιώματα

Δικαιώματα του παιδιού

Απαγόρευση διακρίσεων

Ισότητα των φύλων

Διοικητικό δίκαιο

Περιβαλλοντικό δίκαιο

Διανοητική ιδιοκτησία

Μεθοδολογία κατάρτισης

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/12/2015

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.