Mokymo medžiaga

Europos e. teisingumo portalas – viena iš priemonių, kuria prisidedama prie Europos teisėjų mokymo. Portale sudarytos sąlygos naudotis informacija ir kita mokomąja medžiaga, todėl gerokai daugiau žmonių gali studijuoti individualiai ir (arba) įtraukti Europos teisės aktus į savo mokymo kursus.

Vadovaudamasi 2012 m. UNESCO Paryžiaus atvirųjų švietimo išteklių deklaracija Europos Komisija siekia kuo labiau skatinti naudoti atviruosius švietimo išteklius ir mokomąsias kompiuterines programas, skirtas praktikuojantiems teisininkams.

Yra nemažai pagalbinių interneto svetainių, kuriose rasite naudingų Europos teisėjų mokymo vietos, regiono ar nacionaliniu lygiu išteklių. Be to, Komisija parengė įvairių Europos teisės aktų sričių mokomosios medžiagos, atsižvelgdama į specialius techninio pobūdžio reikalavimus arba į didelį tokia medžiaga besinaudosiančių teisės specialistų skaičių.

Šis praktinių patarimų mokymo įstaigoms PDF (2257 Kb) en rinkinys, į kurį įtraukti joms visoms skirti pavyzdžiai, gali praversti rengiant mokymo priemones ir jas organizuojant.

Praktikuojantys teisininkai ir (arba) mokymo įstaigos gali naudotis šių sričių mokomąja medžiaga:

ES teisės apžvalga

Civilinė teisė

Baudžiamoji teisė

Kovos su organizuotu nusikalstamumu teisės aktai

Žmogaus teisės

Vaiko teisės

Nediskriminavimas

Lyčių lygybė

Administracinė teisė

Aplinkos teisė

Intelektinė nuosavybė

Mokymo metodai

Paskutinis naujinimas: 02/12/2015

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.