Materiały szkoleniowe

Europejski portal „e-Sprawiedliwość” jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do rozwoju działań w zakresie europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości. Dzięki dostępowi do informacji i innych materiałów edukacyjnych publikowanych na portalu znacznie wzrasta liczba osób, które mogą same dokształcać się w tej dziedzinie lub włączać zagadnienia związane z prawodawstwem europejskim do swoich sesji szkoleniowych.

Zgodnie z deklaracją UNESCO w sprawie OER (otwartych zasobów edukacyjnych) ogłoszoną w Paryżu w 2012 r. Komisja Europejska chce dołożyć wszelkich starań, aby promować otwarte zasoby edukacyjne i otwarte programy edukacyjne dla prawników praktyków.

Istnieje wiele stron referencyjnych zawierających zasoby przydatne do celów europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym. Ponadto Komisja opracowała materiały szkoleniowe dotyczące różnych dziedzin europejskiego prawodawstwa w odpowiedzi na szczególne potrzeby wynikające ze skomplikowania szczegółów technicznych lub dużej liczby prawników praktyków zajmujących się daną dziedziną.

Niniejsze porady dla organizatorów szkoleń PDF (2257 Kb) en stanowią zbiór praktycznych wskazówek wraz z przykładami, który został opracowany z myślą o wszystkich podmiotach świadczących usługi szkoleniowe i który może okazać się pomocny przy opracowywaniu i organizowaniu działań szkoleniowych.

Dostępne i gotowe do użycia przez prawników praktyków lub organizatorów szkoleń materiały szkoleniowe dotyczą następujących zagadnień:

Prawo UE − informacje ogólne

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo dotyczące zwalczania przestępczości zorganizowanej

Prawa człowieka

Prawa dziecka

Niedyskryminacja

Równouprawnienie płci

Prawo administracyjne

Prawo ochrony środowiska

Własność intelektualna

Metodyka szkoleń

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2015

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.