NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Drept penal

Comisia Europeană dorește să pună la dispoziție materiale care vor fi utile atât pentru practicienii din domeniul juridic, pentru uzul propriu, cât și pentru formatorii practicienilor din domeniul juridic, ca resursă pentru activitatea acestora. Această subsecțiune a portalului european e-justiție este dedicată domeniului dreptului penal, inclusiv cooperării judiciare în materie penală. Informații cu privire la legislația europeană actuală și viitoare în materie penală sunt disponibile pe paginile Justiție de pe site-ul Comisiei.

Justiția penală a UE

Principiul recunoașterii reciproce

Drepturile victimelor

Justiție reparatorie

Formare lingvistică

Interpretarea juridică în cadrul procedurilor penale

Justiția penală a UE

Orientări privind formarea în materie de justiție penală europeană (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) a elaborat orientări privind formarea în domeniul justiției penale care sunt destinate formatorilor. Acestea sunt actualizate periodic și analizează principalele teme relevante pentru formarea judiciară în acest domeniu. Acestea enumeră potențialele subiecte, documentele relevante și jurisprudența conexă și oferă, de asemenea, recomandări cu privire la profilurile corespunzătoare de formatori și de cursanți în fiecare domeniu și propun metode de formare corespunzătoare. Orientările sunt disponibile în limba engleză.

Programul CoPEN (Rețeaua academiilor de drept penal european – ECLAN și EJTN)

Programul Copen este un program de formare standard privind cooperarea în materie penală în UE destinat autorităților judiciare. În prima fază, proiectul a fost coordonat de Rețeaua academiilor de drept penal european (ECLAN) și de Institutul de Studii Europene (Université libre de Bruxelles). Coordonarea proiectului este asigurată în prezent de EJTN, cu toate că echipa din cadrul Institutului de Studii Europene este în continuare implicată în elaborarea conținutului. O versiune actualizată a programului este disponibilă în limbile engleză și franceză aici.

Materiale de formare gata de utilizare privind chestiuni de justiție penală ale UE

Materialele de formare acoperă opt domenii diferite ale dreptului penal al UE și sunt destinate judecătorilor, procurorilor și avocaților apărării, precum și altor practicieni din domeniul juridic. Se preconizează că acestea vor fi accesate în primul rând de către formatori, însă practicienii din domeniul juridic pot, bineînțeles, să utilizeze și ei aceste materiale. Materialele oferă informații referitoare la legislația în vigoare în ceea ce privește cooperarea judiciară în materie penală, aplicarea la nivel național a instrumentelor existente ale UE și direcțiile în care evoluează justiția penală a UE.

Notele formatorului și materialele de formare pentru fiecare seminar sunt disponibile aici (majoritatea în limba engleză):

Titlul seminarului

Notele formatorului

Materiale de formare

The changes brought by the Lisbon Treaty to judicial cooperation in criminal matters: Special focus on the new powers of the institutions and the competence of relevant EU agencies

EN Word (379 Kb) en, FR Word (382 Kb) fr

Disponibile

în curând

The pre-Lisbon instruments: Special focus on the European Arrest Warrant

EN PDF (49 Kb) en

Collecting evidence through the EU: Joint Investigation Teams

EN PDF (48 Kb) en

Collecting evidence through the EU: The European Evidence Warrant and new instruments in the field

EN PDF (49 Kb) en

Asset recovery within the European Union: Council Framework Decisions of 2003, 2005 and 2006 and new developments in this area

EN PDF (48 Kb) en

Procedural rights of suspected and accused persons

EN PDF (49 Kb) en

Cooperation in criminal matters in the European Union: judicial response to terrorism

EN PDF (52 Kb) en

EU substantive criminal law

EN PDF (46 Kb) en

Aceste seminarii au fost realizate de Institutul European de Administrație Publică (EIPA) în temeiul unui acord-cadru de parteneriat cu Comisia Europeană în perioada 2011-2013, pe parcursul căreia au fost organizate opt activități de formare în opt state membre ale UE.

Principiul recunoașterii reciproce

Manual pentru judecători, procurori și alte autorități competente privind modul de emitere și de executare a unei cereri privind un ordin de înghețare (Comisia Europeană)

Acest manual este destinat să-i ajute pe judecători, procurori și alte autorități competente cu privire la emiterea și executarea unei cereri de executare a unui ordin de înghețare în temeiul Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea în Uniunea Europeană a ordinelor de înghețare a bunurilor sau a probelor. Scopul manualului este de a oferi orientări privind adoptarea de bune practici în lumina experienței dobândite, oferindu-le în același timp judecătorilor și procurorilor competenți informații specifice privind modul în care trebuie completate formularele pentru ordinele de înghețare. Manualul este disponibil aici PDF (4413 Kb) en.

Drepturile victimelor

Manual privind justiția pentru victime: despre utilizarea și aplicarea Declarației principiilor fundamentale de justiție pentru victimele criminalității și ale abuzului de putere (Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate – UNODC)

Manualul privind justiția pentru victime este conceput de Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) ca un instrument pentru punerea în aplicare de programe de sprijinire a victimelor și pentru elaborarea de politici, de proceduri și de protocoale privind victimele pentru agențiile de justiție penală și pentru alte instituții care intră în contact cu victimele. Manualul descrie etapele de bază ale creării de servicii globale de sprijin pentru victimele criminalității, cum ar fi servicii de consiliere în caz de criză sau pe termen lung, de compensare, de însoțire în instanță și alte servicii de reprezentare. Manualul a fost redactat ținând cont de eventualele diferențe care vor apărea în momentul aplicării principiilor sale în cadrul diferitelor sisteme juridice, structuri de asistență socială și situații de viață. Nu toate elementele descrise în manual vor fi neapărat adecvate sau chiar posibile în orice situație. Prin urmare, manualul nu este conceput a fi unul normativ, ci pentru a servi ca o serie de exemple pe care jurisdicțiile să le examineze și să le testeze. Întrucât materialele prezentate în manual vizează un public divers, utilizatorii individuali pot considera anumite secțiuni de mai mare relevanță și interes decât altele. Manualul este disponibil în limba engleză.

Manual de formare privind protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală (Penal Reform International)

Protecția drepturilor copilului în cadrul sistemelor de justiție penală: manual de formare are ca scop oferirea unui ghid de referință cuprinzător pentru persoanele care activează într-o serie de profesii sau agenții din cadrul sistemului de justiție penală. Modulul de formare este destinat profesioniștilor și părților interesate care sunt implicați în activități de formare la locul de muncă și este conceput pentru a-i ajuta să predea în mod eficient principiile descrise în manual utilizând metodologia de formare bazată pe experiență.

Manualul abordează chestiunea copiilor care încalcă legea și a copiilor victime și martori. De asemenea, acesta analizează răspunsul dat copiilor care ar putea fi expuși riscului de a intra în sistemele de justiție penală. Manualul acoperă o varietate de subiecte și de chestiuni, inclusiv protecția copiilor, prevenirea criminalității, aplicarea legii, procedurile de judecată, pronunțarea hotărârilor judecătorești și reabilitarea.

Manualul a fost elaborat de Penal Reform International și este disponibil în limba engleză.

Justiție reparatorie

Manual privind programele de justiție reparatorie și manualul însoțitor privind principiile de bază și practicile promițătoare referitoare la alternativele la privarea de libertate (UNODC)

Manualul privind programele de justiție reparatorie îl introduce pe cititor în programele și procedurile de justiție reparatorie. Acesta oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor considerente privind punerea în aplicare de răspunsuri participative la criminalitate bazate pe o abordare axată pe justiția reparatorie. Acesta a fost elaborat în special pentru a fi utilizat de funcționari din domeniul justiției penale, însă materialele se adresează unui public variat și, prin urmare, utilizatorii individuali ar putea considera anumite secțiuni de mai mare relevanță și interes decât altele. Acest manual este unul dintr-o serie de instrumente practice dezvoltate de UNODC. Acesta este disponibil în limbile engleză și franceză.

Un manual însoțitor privind principiile de bază și practicile promițătoare referitoare la alternativele la privarea de libertate este, de asemenea, disponibil prin intermediul UNODC. Acest manual prezintă principiile de bază esențiale pentru înțelegerea alternativelor la privarea de libertate, precum și descrierile practicilor din diferite părți ale lumii care sunt considerate a avea potențial. Acesta oferă informații cu privire la alternativele la privarea de libertate în fiecare etapă a procesului de justiție penală și cu privire la aspectele care vor fi luate în considerare în momentul punerii în aplicare a acestor alternative, inclusiv acțiunile pe care diversele părți implicate în proces trebuie să le întreprindă pentru a asigura reușita acestuia, precum și exemple de sisteme care au redus utilizarea privării de libertate. Acest manual este disponibil în limbile engleză, franceză și spaniolă.

Formare lingvistică

Manual de formare lingvistică privind vocabularul cooperării judiciare în materie penală (Rețeaua Europeană de Formare Judiciară – EJTN)

Acest manual de formare lingvistică privind vocabularul cooperării judiciare în materie penală este o compilație a celor mai relevante materiale de formare utilizate pe parcursul unei serii de șapte seminarii organizate de Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) pe acest subiect în 2011 și 2012; manualul este destinat oricărui judecător sau procuror care dorește să își dezvolte competențele lingvistice în acest domeniu. Manualul este disponibil în limbile engleză și franceză aici, împreună cu documentele juridice și materialele lingvistice pregătitoare generale pentru seminarii.

Interpretarea juridică în cadrul procedurilor penale

Materiale video de formare online privind lucrul cu interpreții juridici în cadrul procedurilor penale (proiectul Building Mutual Trust 2)

Utilizarea eficace și corespunzătoare a interpreților juridici instruiți în cauzele penale europene va îmbunătăți rezultatele pentru persoanele suspecte și acuzate și pentru personalul judiciar de la toate nivelurile. A fost creat un set de materiale de formare audiovizuale privind practicile de lucru cu interpreții juridici într-o serie de contexte, materiale destinate judecătorilor, procurorilor și altor practicieni din domeniul juridic implicați în proceduri judiciare în care sunt necesari interpreți. Materialele video sunt concepute pentru a fi ușor de utilizat și accesibile persoanelor fără pregătire lingvistică, putând fi utilizate de către formatori ca ajutor în procesul de predare sau de către practicienii care învață în mod independent.

În temeiul Directivei 2010/64/UE privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, în cadrul proiectului Building Mutual Trust 2 au fost realizate cinci materiale de formare online pentru a ilustra procesele de comunicare și strategiile de gestionare necesare pentru comunicarea eficace prin intermediul unui interpret. Materialele video (interpretarea unui interogatoriu al poliției, o sesiune de consultanță juridică și o audiere în instanță) indică, într-un format ușor de utilizat, bunele practici și potențialele capcane în lucrul cu interpreții Proiectul a fost susținut din punct de vedere financiar de UE.

Cele cinci materiale video sunt disponibile pe site-ul proiectului în limba engleză, cu subtitrări în limba engleză, polonă, română sau spaniolă.

Linkuri conexe

Rețeaua academiilor de drept penal european (ECLAN)

Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN)

Ultima actualizare: 27/04/2016

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.