Nediskriminavimas

Europos Komisija suteikia galimybę naudotis medžiaga, kuri bus naudinga tiek ją asmeniniais tikslais naudosiantiems praktikuojantiems teisininkams, tiek darbo reikalais nediskriminavimo srityje ją naudosiantiems praktikuojančių teisininkų dėstytojams.

E. mokymo kursas „Įvadas. ES teisės aktai, reglamentuojantys kovą su diskriminavimu“ (Europos Komisija)

Šis e. mokymo kursas yra įvadinis ir jame aprašomos pagrindinės ES teisės aktuose, reglamentuojančiuose kovą su diskriminavimu, sąvokos, šios srities naujovės ir atitinkama teismų praktika. Kursas yra sudarytas iš vaizdo filmų, aktualių bylų pavyzdžių ir klausimų ir yra įtrauktas tarp Komisijos užsakytų ir toliau aprašytų seminarų. Kursu susidomėję praktikuojantys teisininkai jį gali rasti šioje svetainėje.

Seminarai apie ES teisės aktus, reglamentuojančius kovą su diskriminavimu (Europos Komisija)

Šie seminarai susiję su dvejomis Europos kovos su diskriminavimu direktyvomis, priimtomis remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 19 straipsniu (buvęs Europos bendrijos steigimo sutarties 13 straipsnis). Direktyva 2000/43/EB įvairiose srityse draudžia bet kokios formos diskriminaciją dėl rasės ar dėl etninės kilmės. Direktyva 2000/78/EB draudžia bet kokios formos diskriminaciją dėl religijos, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos darbo ir profesinės veiklose srityje. Pagrindiniai dokumentai ir Komisijos užsakytuose seminaruose dalyvavusių asmenų pristatymai pateikti šioje svetainėje.

Europos teisės aktų, reglamentuojančių kovą su nediskriminavimu, vadovas (Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT))

Europos teisės aktų, reglamentuojančių kovą su nediskriminavimu, vadove, kurį drauge paskelbė Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT), pateikta EŽTT ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismo praktika. Jame apžvelgiamos su Europos kovos su diskriminavimu srities teise (įskaitant Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutartis) susijusios aplinkybės ir pagrindiniai faktai ir aprašomos įvairios diskriminacijos rūšys ir galimos teisinės apsaugos priemonės, Europos kovos su diskriminavimu srities teisės taikymo galimybės (visų pirma paaiškinant, kurios asmenų grupės yra saugomos) ir apsaugos kriterijai, pvz., lytis, negalia, amžius, rasė ar tautybė. Vadovas įvairiomis kalbomis pateikiamas šioje svetainėje.

Įvairių su diskriminavimu susijusių sąvokų vadovas (Europos Komisija)

Buvo parengta keletas vadovų anglų kalba, kuriuose praktikuojantys teisininkai, norintys praplėsti žinias apie Europos kovos su diskriminavimu srities teisę ir ją geriau suprasti, gali rasti daugiau informacijos ir tyrimų duomenų. Vadovai, buvo parengti specialiai Europos Komisijai ir juose aprašytos šios temos:

Paskutinis naujinimas: 06/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.