Zákaz diskriminace

Evropská komise chce zpřístupnit materiál, který bude užitečný jak pro vlastní potřebu právníků, tak pro školitele právníků jako prostředek pro jejich práci. Tento pododdíl evropského portálu e-Justice je věnován oblasti právních předpisů proti organizované trestné činnosti. Informace o stávajících a budoucích evropských právních předpisech týkajících se boje proti organizované trestné činnosti jsou k dispozici na stránkách věnovaných vnitřním věcem na internetovém portálu Komise.

Internetový kurz na téma „Znalosti evropského práva jako prostředek boje proti nadnárodnímu organizovanému zločinu“ (Fondazione Italiana per il Notariato)

Tento internetový kurz zahrnuje obecnou část o právu EU a trestních věcech, jakož i zvláštní oddíly týkající se boje proti praní peněz a správy majetku zabaveného zločineckým organizacím a majetku pocházejícím z přeshraničních insolvencí a nakládání s ním. Přináší pohled, který si všímá také občanskoprávních důsledků těchto věcí, neboť při jeho přípravě se vycházelo z perspektivy notářů. Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu řízeného Fondazione Italiana per il Notariato a spolufinancovaného Evropskou komisí.

Kurz je k dispozici na těchto stránkách v angličtině a italštině.

Boj proti kyberkriminalitě

„Odborné vzdělávání v oblasti kyberkriminality pro soudce a státní zástupce: koncept“ (Rada Evropy a Lisabonská síť)

Cílem této iniciativy je pomoci institucím pro justiční vzdělávání rozvíjet programy odborného vzdělávání týkající se kyberkriminality a elektronických důkazních prostředků pro soudce a státní zástupce a zahrnout takové vzdělávání do standardní výchozí odborné přípravy a pokračující přípravy v této oblasti. Dále by zmíněná iniciativa měla usnadnit navazování kontaktů mezi soudci a státními zástupci s cílem prohloubit jejich znalosti a podpořit partnery, kteří o to mají zájem, při zavádění vzdělávacích aktivit.

Tuto iniciativu vyvinula v průběhu roku 2009 Rada Evropy (v rámci svého projektu v oblasti kyberkriminality) a Lisabonská síť institucí pro justiční vzdělávání ve spolupráci s vícestrannou pracovní skupinou.

Kurz je dostupný na těchto internetových stránkách v angličtině.

Související odkazy

Projekt Rady Evropy v oblasti kyberkriminality

Lisabonská síť

Poslední aktualizace: 01/10/2015

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.