Non-discriminatie

De Europese Commissie wil opleidingsmateriaal beschikbaar maken dat zowel nuttig is voor beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor zelfstudie, als voor de opleiders van beoefenaars van een juridisch beroep als hulpmiddel voor hun werk. Deze pagina van het Europees e-justitieportaal is gewijd aan wetgeving tegen de georganiseerde misdaad. Voor informatie over huidige en toekomstige Europese wetgeving voor de bestrijding van georganiseerde misdaad kan men terecht op de Justitie -pagina's van de website van de Commissie.

Cursus op basis van e-learning getiteld "Kennis van Europees recht als middel voor de bestrijding van transnationale georganiseerde misdaad" (Fondazione Italiana per il Notariato)

Deze e-learningcursus bevat een algemeen hoofdstuk over "EU-recht en strafzaken" alsook specifieke hoofdstukken over de bestrijding van witwassen, het beheer en de verwijdering van in beslag genomen crimineel vermogen en transnationale faillissementen. Omdat de cursus is ontwikkeld vanuit het perspectief van notarissen, worden ook de burgerrechtelijke gevolgen hiervan belicht. De cursus is ontwikkeld in het kader van een project onder leiding van de Fondazione Italiana per il Notariato en medegefinancierd door de Europese Commissie.

De cursus is hier beschikbaar in het Engels en Italiaans.

De bestrijding van computercriminaliteit

"Opleiding over computercriminaliteit voor magistraten: een concept" (Raad van Europa en Netwerk van Lissabon)

Doel van dit initiatief is om instellingen voor justitiële opleiding te helpen met het ontwikkelen van opleidingsprogramma's voor magistraten over computercriminaliteit en elektronisch bewijs en met het integreren van die programma's in de basisopleiding en bijscholingscursussen op dit terrein. Daarnaast moet het initiatief netwerken onder magistraten bevorderen als een manier om hun kennis te vergroten en om geïnteresseerde partners aan te moedigen tot het opzetten van opleidingsactiviteiten.

Dit initiatief is in de loop van 2009 ontwikkeld door de Raad van Europa (als onderdeel van een project over computercriminaliteit) en het Netwerk van Lissabon (netwerk voor gegevensuitwisseling over de opleiding van magistraten), in samenwerking met een werkgroep bestaande uit meerdere belanghebbende partijen.

De cursus is hier beschikbaar in het Engels.

Gerelateerde links

Project van de Raad van Europa over computercriminaliteit

Netwerk van Lissabon

Laatste update: 01/10/2015

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.