ES teisės apžvalga

Europos Komisija ir įvairios kitos organizacijos rengia mokymo medžiagą apie apskritai visos Europos Sąjungos teisę. Šios medžiagos paskirtis – padėti individualiai studijuojantiems teisininkams praplėsti žinias ir supratimą, taip pat teisės dėstytojams, norintiems rengti ES teisės arba su ja susijusių dalykų mokymo kursus. Informacija apie galiojančius ir būsimus Europos teisės aktus pateikta Komisijos svetainėje.

Kai kurių Europos teisės sričių mokymo programos, kurias rekomenduoja Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Europos teisėjų mokymo tinklas parengė įvairių Europos teisės sričių mokymo programas – administracinės teisės, baudžiamosios teisės, civilinės teisės ir teisinės kalbos, taip pat dėstytojams skirtą teisės dalykų kursų rengimo ir dėstymo metodologijos programą. Mokymo programos – tarsi pagrindiniai pagalbiniai dokumentai, kuriais remdamiesi ETMT dalyviai gali rengti ir planuoti mokymo veiklą. Tai nėra tekstai su aptariamomis temomis, o naudingi praktiniai vadovai, kuriuos galima pritaikyti konkrečioms situacijoms ir mokymams. Programas nuolat atnaujina už skirtingas sritis atsakingi ETMT pogrupiai.

Programos, kurias gali naudoti visi suinteresuoti dėstytojai ir teisėjų mokymo įstaigos, pateiktos ETMT svetainėje.

Prejudicinio sprendimo priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme procedūros vadovas

Prejudicinio sprendimo priėmimo Europos Sąjungos Teisingumo Teisme procedūros vadove siekiama pateikti praktines rekomendacijas, remiantis Nyderlandų patirtimi. Jame pateikta bendra informacija ir patarimai, kada ir kaip pateikti Teismui tokį prašymą.

Vadovas parengtas prižiūrint Nyderlandų teismų koordinatoriams Europos teisės klausimais. Jis skirtas tik informacijai ir visiškai nėra privalomas. Jis paskelbtas anglų kalba Europos Sąjungos valstybinių ir aukščiausiųjų administracinių teisminių institucijų tarybų asociacijos (ACA-Europe) svetainėje.

Europos Komisijos transliacijų internetu vadovas

Komisija reguliariai rengia konferencijų, kurios skirtos įvairių sričių Europos Sąjungos teisės aktų naujausiems pakeitimams aptarti, transliacijas. Vadovas gali būti naudingas teisės specialistams, kurie nori žinoti visas savo srities aktualijas, ir dėstytojams, norintiems idėjas kursų metu pristatyti vaizdžiai.

Dažniausiai konferencijos vyksta anglų kalba, tačiau ne visuomet.

Apie tiesiogines transliacijas internetu iš anksto paskelbiama transliacijų internetu portale ir nuo numatytos transliacijos pradžios jas galima stebėti pradžios tinklalapyje. Pasibaigus tiesioginei transliacijai vaizdo įrašai patalpinami archyvuose, o tai yra patogu, nebrangu ir neteršia aplinkos.

Susijusios nuorodos

Europos Sąjungos valstybinių ir aukščiausiųjų administracinių teisminių institucijų tarybų asociacija (ACA-Europe)

Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Paskutinis naujinimas: 08/02/2019

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.