Formuláře pro doručování písemností


Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 1393/2007.


Cílem nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1348/2000 je zlepšit a zrychlit zasílání soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních mezi členskými státy.

Nařízení platí ve všech členských státech Evropské unie včetně Dánska, které prohlášením potvrdilo svůj záměr provádět obsah uvedeného nařízení na základě paralelní dohody uzavřené s Evropským společenstvím.

Nařízení stanoví různé způsoby odesílání a poskytování dokumentů: zasílání prostřednictvím odesílajících a přijímacích subjektů, zasílání konzulární nebo diplomatickou cestou, prostřednictvím poštovních služeb a přímým doručením.

Nařízení stanoví sedm formulářů.

Doplňkové informace: Doručování písemností

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

 • F.1. Žádost o doručení písemností
  • v jazyce: čeština
 • F.2. Potvrzení o přijetí
  • v jazyce: čeština
 • F.3. Oznámení o vrácení žádosti a písemnosti
  • v jazyce: čeština
 • F.4. Oznámení o předání žádosti a písemnosti příslušnému přijímajícímu subjektu
  • v jazyce: čeština
 • F.5. Oznámení o přijetí místně příslušným přijímajícím subjektem odesílajícímu subjektu
  • v jazyce: čeština
 • F.6. Potvrzení o doručení nebo nedoručení písemností
  • v jazyce: čeština
 • F.7. Informování adresáta o právu odmítnout přijetí písemnosti
  • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 17/11/2021