Asiakirjojen tiedoksiantoon liittyvät lomakkeet


Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 1393/2007 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet.


Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa (asiakirjojen tiedoksianto) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1393/2007 tarkoituksena on parantaa ja helpottaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä.

Asetusta sovelletaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, ja se koskee myös Tanskaa, joka on tehnyt asetuksen kanssa rinnakkaisen sopimuksen Euroopan yhteisön kanssa ja vahvistanut erillisellä julistuksella aikomuksensa panna asetus täytäntöön.

Asetuksessa määritellään erilaisia tapoja asiakirjojen tiedoksiantoon: tiedoksianto lähettävien ja vastaanottavien viranomaisten kesken, tiedoksianto konsuliviranomaisten tai diplomaattisten edustajien välityksellä sekä tiedoksianto postitse tai suoraan.

Asetuksessa määritellään seitsemän vakiolomaketta.

Lisätietoa: Asiakirjojen tiedoksianto.

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1. tammikuuta 2021 alkaen ole enää EU:n jäsenvaltio. Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat kuitenkin EU:n lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2022 loppuun asti Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen valittavissa näitä menettelyjä ja oikeudenkäyntejä koskevissa oikeusportaalin dynaamisissa lomakkeissa. Poikkeuksena tästä ovat yleisiin asiakirjoihin liitettävät vakiolomakkeet, joissa Yhdistynyttä kuningaskuntaa ei pidä enää valita.

 • F.1. Pyyntö asiakirjan tiedoksiantamisesta
  • kieli: suomi
 • F.2. Vastaanottotodistus
  • kieli: suomi
 • F.3. Ilmoitus pyynnön ja asiakirjan palauttamisesta
  • kieli: suomi
 • F.4. Ilmoitus pyynnön ja asiakirjan lähettämisestä edelleen toimivaltaiselle vastaanottavalle viranomaiselle
  • kieli: suomi
 • F.5. Alueellisesti toimivaltaisen vastaanottavan viranomaisen lähettävälle viranomaiselle osoittama vastaanottoilmoitus
  • kieli: suomi
 • F.6. Todistus asiakirjojen tiedoksiannon toimittamisesta tai toimittamatta jättämisestä
  • kieli: suomi
 • F.7. Ilmoitus vastaanottajalle oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta asiakirjaa
  • kieli: suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Päivitetty viimeksi : 17/11/2021