Obrasci – dostava pismenaUredbom (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima („dostava pismena”), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 teži se poboljšanju i ubrzanju slanja sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima za dostavu između država članica.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije i Danskoj, koja je potvrdila svoju namjeru provedbe sadržaja Uredbe izjavom temeljenom na usporednom sporazumu sklopljenom s Europskom zajednicom.

Uredbom su predviđeni različiti načini slanja i dostave pismena: slanje putem tijela za slanje i zaprimanje pismena, slanje putem diplomatskih ili konzularnih kanala, slanje putem pošte i izravna dostava.

Uredbom je predviđeno sedam obrazaca.

Dodatni podaci:Dostava dokumenata.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

 • F.1. Zahtjev za dostavu pismena
  • hr_in hrvatski
 • F.2. Potvrda o primitku
  • hr_in hrvatski
 • F.3. Obavijest o povratu zahtjeva i pismena
  • hr_in hrvatski
 • F.4. Obavijest o prosljeđivanju zahtjeva i pismena nadležnom tijelu za zaprimanje
  • hr_in hrvatski
 • F.5. Obavijest mjesno nadležnog tijela za zaprimanje o primitku zahtjeva i pismena, koja se šalju tijelu za slanje
  • hr_in hrvatski
 • F.6. Potvrda o dostavi ili neuspjeloj dostavi pismena
  • hr_in hrvatski
 • F.7. Informacije za adresata o pravu na odbijanje primitka pismena
  • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 29/09/2015