Veidlapas par dokumentu izsniegšanu


Dalībvalstu informācija un tiešsaistes veidlapas par Regulu Nr. 1393/2007.


Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1393/2007 par tiesas un ārpustiesas civillietu vai komerclietu dokumentu izsniegšanu dalībvalstīs (dokumentu izsniegšana), un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1348/2000, ir izdota ar mērķi uzlabot un paātrināt tiesas un ārpustiesas civillietu un komerclietu dokumentu pārsūtīšanu starp dalībvalstīm.

Regula attiecas uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, ieskaitot Dāniju, kura savu nodomu īstenot regulas noteikumus apstiprinājusi ar deklarāciju noslēdzot paralēlu nolīgumu ar Eiropas Kopienu.

Regula paredz dažādus veidus, kā pārsūtīt un izsniegt dokumentus: ar pārsūtītāju un saņēmēju struktūru starpniecību, ar konsulāro vai diplomātisko dienestu palīdzību, izmantojot pasta dienestu pakalpojumus un dokumentus nododot tieši.

Regula paredz septiņas veidlapas.

Papildu informācija: Dokumentu izsniegšana.

Veidlapas var aizpildīt tiešsaistē, klikšķinot uz vienas no šīm saitēm. Ja ir sākts aizpildīt veidlapu un ir saglabāts uzmetums, to var ielādēt, izmantojot pogu "Ielādēt uzmetumu".
No 2021. gada 1. janvāra Apvienotā Karaliste vairs nav ES dalībvalsts. Tomēr civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Līdz 2022. gada beigām Apvienoto Karalisti joprojām var izvēlēties tiešsaistes (dinamiskajās) veidlapās šo procedūru vajadzībām. Tomēr Apvienotā Karaliste nebūtu jāizvēlas veidlapās, kuras pievienotas publiskajiem dokumentiem, kuri šī noteikuma Izņēmums.

 • F.1. Dokumentu izsniegšanas lūgums
  •  latviešu
 • F.2. Saņemšanas apstiprinājums
  •  latviešu
 • F.3. Paziņojums par lūguma un dokumenta atpakaļsūtīšanu
  •  latviešu
 • F.4. Paziņojums par lūguma un dokumenta pārsūtīšanu tālāk attiecīgai saņēmējai struktūrai
  •  latviešu
 • F.5. Saņemšanas paziņojums, ko atbilstīgā saņēmēja struktūra, kurai ir teritoriāla jurisdikcija, sūta pārsūtītājai struktūrai
  •  latviešu
 • F.6. Dokumentu izsniegšanas vai neizsniegšanas apliecinājums
  •  latviešu
 • F.7. Informācija adresātam par tiesībām atteikties pieņemt dokumentu
  •  latviešu

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.

Ja esat saglabājis veidlapu, izmantojiet pogu Ielādēt uzmetumu.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta : 17/11/2021