Formulieren inzake de betekening van stukkenVerordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, beoogt een verbetering en vergemakkelijking van de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken tussen de EU-landen.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met inbegrip van Denemarken dat bevestigd heeft de verordening te willen toepassen door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende methodes voor verzending, betekening en kennisgeving van stukken: verzending tussen verzendende en ontvangende instanties; verzending langs diplomatieke of consulaire weg, betekening per post en rechtstreekse betekening.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

Aanvullende informatie:  Betekening of kennisgeving van stukken.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • F.1. Aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken
  • nl_in Nederlands
 • F.2. Ontvangstbevestiging
  • nl_in Nederlands
 • F.3. Verklaring van terugzending van aanvraag en stuk
  • nl_in Nederlands
 • F.4. Verklaring van doorzending van aanvraag en stuk naar de juiste ontvangende instantie
  • nl_in Nederlands
 • F.5. Verklaring van ontvangst van de juiste ontvangende instantie met territoriale bevoegdheid aan de verzendende instantie
  • nl_in Nederlands
 • F.6. Certificaat van betekening of kennisgeving dan wel niet-betekening of niet-kennisgeving van stukken
  • nl_in Nederlands
 • F.7. Mededeling aan de geadresseerde inzake zijn recht om de ontvangst van een stuk te weigeren
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 29/09/2015