Formulieren inzake de betekening van stukken


Landspecifieke informatie en onlineformulieren betreffende Verordening (EG) nr. 1393/2007.


Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken), en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/2000 van de Raad, beoogt een verbetering en vergemakkelijking van de verzending van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke zaken of handelszaken tussen de EU-landen.

De verordening is van toepassing tussen alle EU-landen, met inbegrip van Denemarken dat bevestigd heeft de verordening te willen toepassen door middel van een verklaring gebaseerd op een parallelle overeenkomst met de Europese Gemeenschap.

De verordening voorziet in verschillende methodes voor verzending, betekening en kennisgeving van stukken: verzending tussen verzendende en ontvangende instanties; verzending langs diplomatieke of consulaire weg, betekening per post en rechtstreekse betekening.

De verordening voorziet in zeven formulieren.

Aanvullende informatie:  Betekening of kennisgeving van stukken.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, echter onder het EU-recht vallen. Tot eind 2022 behoort het Verenigd Koninkrijk nog tot de keuzemogelijkheden in de (dynamische) online formulieren voor deze procedures. Een uitzondering op deze regel vormen de formulieren voor openbare documenten, waarin het Verenigd Koninkrijk niet gekozen dient te worden.

 • F.1. Aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken
  • in het Nederlands
 • F.2. Ontvangstbevestiging
  • in het Nederlands
 • F.3. Verklaring van terugzending van aanvraag en stuk
  • in het Nederlands
 • F.4. Verklaring van doorzending van aanvraag en stuk naar de juiste ontvangende instantie
  • in het Nederlands
 • F.5. Verklaring van ontvangst van de juiste ontvangende instantie met territoriale bevoegdheid aan de verzendende instantie
  • in het Nederlands
 • F.6. Certificaat van betekening of kennisgeving dan wel niet-betekening of niet-kennisgeving van stukken
  • in het Nederlands
 • F.7. Mededeling aan de geadresseerde inzake zijn recht om de ontvangst van een stuk te weigeren
  • in het Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update : 17/11/2021