Formulieren inzake de Europese executoriale titelDe Verordening 805/2004 is van toepassing tussen alle Lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken.

De Verordering schaft, onder bepaalde voorwaarden, alle intermediaire maatregelen af in de Lidstaten waarin de uitvoering wordt gevraagd die tot dusver van toepassing waren voor beslissingen verleend in een andere Lidstaat wanneer het vaststaat dat er geen geschil bestaat over de aard en de omvang van een schuld. Deze voorwaarden hebben vooral betrekking op de betekening van documenten bij verstekvonnissen. Door de afschaffing van het exequatur kunnen schuldeisers snel en efficiënt uitvoering bekomen zonder zich te moeten richten tot de rechter in de Lidstaat waarin de uitvoering wordt gevraagd via tijdrovende en dure formaliteiten.

De Verordening voorziet in zes standaardformulieren.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".

Aanvullende informatie: Europese executoriale titel.

U kunt deze formulieren online invullen door één van de onderstaande links aan te klikken. Als u reeds een formulier hebt gecreëerd en een voorlopige versie hebt opgeslagen, kunt u die uploaden via de knop "voorlopige versie uploaden".
Per 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid van de EU meer. Op grond van het terugtrekkingsakkoord blijft het EU-recht in de overgangsperiode van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. Daarom kan het land nog tot het einde van die periode, 31 december 2020, worden geselecteerd in formulieren.

 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - beslissing 
  • nl_in Nederlands
 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - gerechtelijke schikking
  • nl_in Nederlands
 • Bewijs van waarmerking als europese executoriale titel - authentieke akte
  • nl_in Nederlands
 • Bewijs van onuitvoerbaarheid of beperkte uitvoerbaarheid
  • nl_in Nederlands
 • Vervangend bewijs van waarmerking als europese executoriale titel nadat rechtsmiddelen zijn ingesteld
  • nl_in Nederlands
 • Verzoek om rectificatie of intrekking van de waarmerking als europese executoriale titel
  • nl_in Nederlands

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.

Als u al een formulier hebt opgeslagen, maak dan gebruik van de functie ''voorlopige versie uploaden''.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update : 29/05/2013