Obrasci – bračni sporovi i stvari povezane s roditeljskom odgovornošću


Uredba Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću, kojom se stavlja izvan snage Uredba (EZ) br. 1347/200


Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj.

Sudska odluka donesena u državi članici priznaje se u drugim državama članicama bez potrebe bilo kakvog posebnog postupka.

Uredbom su predviđena četiri standardna obrasca.

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

 • Potvrda iz članka 39. o sudskim odlukama u bračnim stvarima
  • hr_in hrvatski
 • Potvrda iz članka 39. o sudskim odlukama o roditeljskoj odgovornosti
  • hr_in hrvatski
 • Potvrda iz članka 41. stavka 1. o sudskim odlukama o pravu na kontakt s djetetom
  • hr_in hrvatski
 • Potvrda iz članka 42. stavka 1. o predaji djeteta
  • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 15/06/2015