Formuláře pro odškodnění obětí trestných činů


Směrnice Rady 2004/80/ES z 29.dubna 2004 týkající se odškodnění obětí trestných činů


Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské Unie

Všechny členské státy zajistí, aby jejich národní právní předpisy obsahovaly program odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich území zajišťující spravedlivou a přiměřenou kompenzaci obětem. Odškodnění má být dostupné v případech vnitrostátních i přeshraničních, nezávisle na státu trvalého pobytu oběti i nezávisle na tom, ve kterém členském státě byl trestný čin spáchán.

Směrnice zakládá systém spolupráce mezi národními orgány pro předávání žádostí o kompenzaci v přeshraničních případech. Oběti trestného činu, jenž byl spáchán mimo území členského státu, v němž mají trvalý pobyt, se mohou obrátit na orgán ve svém vlastním členském státě (pomocný orgán), aby podal žádost a pomohl s praktickými a administrativními formalitami. Orgán v členském státě trvalého pobytu předá žádost přímo orgánu toho členského státu, kde byl trestný čin spáchán (rozhodovací orgán), jenž je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodnění.

Nařízení stanoví dva standardní formuláře.

Doplňkové informace: Odškodnění

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Dne 1. února 2020 přestane být Spojené království členskou zemí Evropské unie. Podle dohody o vystoupení bude však právo EU pro Spojené království a na jeho území platit ještě během přechodného období. Proto lze až do 31. prosince 2020 (tj. do konce přechodného období) zaškrtnout ve formulářích Spojené království jako jednu z možností.

  • Formulář pro předávání žádostí o odškodňování v přeshraničních situacích
    • cs_in čeština
  • Formulář pro předávání rozhodnutí žádosti o odškodnění v přeshraničních situacích
    • cs_in čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Poslední aktualizace : 27/04/2016