Formuláře pro odškodnění obětí trestných činů


Směrnice Rady 2004/80/ES z 29.dubna 2004 týkající se odškodnění obětí trestných činů


Nařízení platí mezi všemi členskými státy Evropské Unie

Všechny členské státy zajistí, aby jejich národní právní předpisy obsahovaly program odškodnění obětí úmyslných násilných trestných činů spáchaných na jejich území zajišťující spravedlivou a přiměřenou kompenzaci obětem. Odškodnění má být dostupné v případech vnitrostátních i přeshraničních, nezávisle na státu trvalého pobytu oběti i nezávisle na tom, ve kterém členském státě byl trestný čin spáchán.

Směrnice zakládá systém spolupráce mezi národními orgány pro předávání žádostí o kompenzaci v přeshraničních případech. Oběti trestného činu, jenž byl spáchán mimo území členského státu, v němž mají trvalý pobyt, se mohou obrátit na orgán ve svém vlastním členském státě (pomocný orgán), aby podal žádost a pomohl s praktickými a administrativními formalitami. Orgán v členském státě trvalého pobytu předá žádost přímo orgánu toho členského státu, kde byl trestný čin spáchán (rozhodovací orgán), jenž je zodpovědný za posouzení žádosti a vyplacení odškodnění.

Nařízení stanoví dva standardní formuláře.

Doplňkové informace: Odškodnění

Tyto formuláře můžete vyplnit kliknutím na jeden z odkazů níže. Pokud jste již začali vyplňovat formulář a uložil jste nedokončený dokument, můžete jej nahrát pomocí tlačítka "Načíst rozepsané".
Od 1. ledna 2021 již Spojené království není členským státem EU. V oblasti občanskoprávní však budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Do konce roku 2022 mohou uživatelé pro účely těchto řízení a postupů vybírat Spojené království jako možnost v dynamických online formulářích. Výjimku tvoří formuláře veřejných listin, v nichž již Spojené království jako možnost nevybírejte.

  • Formulář pro předávání žádostí o odškodňování v přeshraničních situacích
    • v jazyce: čeština
  • Formulář pro předávání rozhodnutí žádosti o odškodnění v přeshraničních situacích
    • v jazyce: čeština

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.

Pokud je již formulář uložen, použijte tlačítko „Načíst“.


Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Poslední aktualizace : 17/11/2021