Kompensacijos nusikaltimų aukoms formos


2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/80/EB dėl žalos atlyginimo smurtinių nusikaltimų aukoms


Reglamentas taikomas visų Europos Sąjungos valstybių narių tarpusavio santykiams.

Visos valstybės narės užtikrina, kad jų valstybinėse taisyklėse numatyta tvarka, pagal kurią smurtinių tyčinių nusikaltimų, įvykdytų tų valstybių teritorijose, aukoms mokamos atitinkamos kompensacijos. Kompensacija turi būti mokama tiek valstybinio, tiek tarpvalstybinio pobūdžio bylose, t. y. neatsižvelgiant į aukos gyvenamąją vietą ir į tai, kurioje valstybėje narėje buvo įvykdytas nusikaltimas.

Direktyva sukuria valstybių narių institucijų bendradarbiavimo sistemą prašymams dėl žalos atlyginimo tarpvalstybinio pobūdžio bylose perduoti. Nusikaltimų, įvykdytų ne gyvenamoje valstybėje narėje, aukos gali kreiptis į savo valstybės narės instituciją (padedančiąją instituciją), pateikti prašymą ir gauti pagalbos dėl praktinių ir administracinių formalumų. Gyvenamosios valstybės narės institucija perduoda prašymą tiesiai valstybės narės, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, institucijai (sprendžiamajai institucijai), kuri atsako už prašymo įvertinimą ir kompensacijos išmokėjimą.

Reglamente numatyti du standartiniai blankai.

Papildoma informacija: Žalos atlyginimas

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

  • Pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    • lt_in lietuvių
  • Sprendimo dėl pareiškimo dėl kompensacijos gavimo užsienyje perdavimo forma
    • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 27/04/2016