Siviili- ja kauppaoikeuden alan tuomioihin liittyvät lomakkeet


Neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, ja neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001, annettu 22 päivänä joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla


Asetus (EU) N:o 1215/2012 (uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus) korvasi asetuksen (EY) N:o 44/2001 10. tammikuuta 2015 alkaen. Uutta asetusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin oikeudenkäynteihin, jotka on pantu vireille, sellaisiin virallisiin asiakirjoihin, jotka on laadittu tai rekisteröity virallisina asiakirjoina, ja sellaisiin tuomioistuimessa tehtyihin sovintoihin, jotka on hyväksytty tai tehty 10. tammikuuta 2015 tai sen jälkeen.

Asetusta (EU) N:o 1215/2012 sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, asetusta (EY) N:o 44/2001 koskevan, EU:n ja Tanskan välillä tehdyn sopimuksen nojalla myös Tanskassa. Sopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2007.

Asetusta (EY) N:o 44/2001 sovelletaan edelleen sen soveltamisalaan kuuluviin ja ennen 10. tammikuuta 2015 päivättyihin tuomioihin, virallisiin asiakirjoihin ja sovintoihin.

Asetuksessa (EU) N:o 1215/2012 määritellään kaksi mallilomaketta: todistus tuomiosta ja todistus virallisesta asiakirjasta tai tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta.

Myös asetuksessa (EU) N:o 44/2001 säädetään kahdesta mallilomakkeesta.

Lisätietoja: Uudelleenlaadittu Bryssel I -asetus ja Tuomioiden täytäntöönpano

Alla olevista linkeistä pääsee täyttämään sähköisen lomakkeen. Jos olet jo aloittanut lomakkeen täyttämisen ja tallentanut luonnoksen, voit ladata sen "Lataa luonnos" - toiminnolla.
Yhdistynyt kuningaskunta ei 1.2.2020 alkaen ole enää EU:n jäsenmaa. Erosopimuksen mukaan EU:n lainsäädäntöä kuitenkin sovelletaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa siirtymäkauden ajan. Yhdistynyt kuningaskunta on lomakkeissa edelleen valittavissa siirtymäkauden ajan 31.12.2020 asti.

 • Asetus (EU) N:o 1215/2012 - Todistus siviili- ja kauppaoikeudellisissa asiassa annetusta tuomiosta
  • fi_in suomi
 • Asetus (EU) N:o 1215/2012 - Todistus siviili- ja kauppaoikeudellisessa asiassa annetusta virallisesta asiakirjasta / tuomioistuimessa tehdystä sovinnosta
  • fi_in suomi
 • Asetus (EY) N:o 44/2001 - Asetuksen 54 ja 58 artiklan mukainen tuomioita ja tuomioistuimessa tehtyjä sovintoja koskeva todistus
  • fi_in suomi
 • Asetus (EY) N:o 44/2001 - Neuvoston asetuksen (EY) N:o …/… 57 artiklan 4 kohdan mukainen virallisia asiakirjoja koskeva todistus
  • fi_in suomi

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.

Jos olet jo tallentanut lomakkeen, käytä ''Lataa luonnos'' - toimintoa.


Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi : 30/07/2015