Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimų formos


2012 m. gruodžio 12 d. reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo


Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 (reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija)) nuo 2015 m. sausio 10 d. pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 44/2001. Naujasis reglamentas taikomas tik pradėtam teismo procesui, autentiškiems dokumentams, kurie oficialiai sudaromi arba įregistruojami, ir teisminėms taikos sutartims, kurios patvirtintos arba sudarytos 2015 m. sausio 10 d. arba vėliau. Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją (remiantis su Europos Sąjunga sudarytu Paraleliu susitarimu dėl Reglamento Nr. 44/2001). Šis susitarimas įsigaliojo 2007 m. liepos 1 d.

Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 toliau taikomas į šio reglamento taikymo sritį patenkantiems iki 2015 m. sausio 10 d. iškeltose bylose priimtiems teismo sprendimams, iki šios datos formaliai parengtiems ar užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintoms arba sudarytoms teisminėms taikos sutartims.

Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 nustatytos dvi formos: pažyma dėl teismo sprendimo ir pažyma dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties.

Reglamentu (EB) Nr. 44/2001 nustatytos dvi formos.

Daugiau informacijos: Reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija) ir teismo sprendimų vykdymas

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Iki 2022 m. pabaigos Jungtinė Karalystė gali būti toliau pasirenkama pildant internetines (dinamines) formas šių procesų ir procedūrų tikslais. Šios taisyklės išimtis yra viešųjų dokumentų formos, kuriose Jungtinė Karalystė neturėtų būti pasirinkta.

 • Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Pažyma dėl teismo sprendimo civilinėse ir komercinėse bylose
  •  lietuvių
 • Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Pažyma dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties civilinėse ir komercinėse bylose
  •  lietuvių
 • Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Reglamento 54 ir 58 straipsniuose nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų ir susitarimų
  •  lietuvių
 • Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Reglamento 57 straipsnio 4 dalyje nurodytas pažymėjimas dėl autentiškų dokumentų
  •  lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas : 17/11/2021