Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimų formos


2012 m. gruodžio 12 d. reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 ir 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo


Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 (reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija)) nuo 2015 m. sausio 10 d. pakeitė Reglamentą (EB) Nr. 44/2001. Naujasis reglamentas taikomas tik pradėtam teismo procesui, autentiškiems dokumentams, kurie oficialiai sudaromi arba įregistruojami, ir teisminėms taikos sutartims, kurios patvirtintos arba sudarytos 2015 m. sausio 10 d. arba vėliau. Reglamentas taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, įskaitant Daniją (remiantis su Europos Sąjunga sudarytu Paraleliu susitarimu dėl Reglamento Nr. 44/2001). Šis susitarimas įsigaliojo 2007 m. liepos 1 d.

Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 toliau taikomas į šio reglamento taikymo sritį patenkantiems iki 2015 m. sausio 10 d. iškeltose bylose priimtiems teismo sprendimams, iki šios datos formaliai parengtiems ar užregistruotiems autentiškiems dokumentams ir patvirtintoms arba sudarytoms teisminėms taikos sutartims.

Reglamentu (ES) Nr. 1215/2012 nustatytos dvi formos: pažyma dėl teismo sprendimo ir pažyma dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties.

Reglamentu (EB) Nr. 44/2001 nustatytos dvi formos.

Daugiau informacijos: Reglamentas „Briuselis I“ (nauja redakcija) ir teismo sprendimų vykdymas

Šias formas galite užpildyti internete nuspaudę vieną iš šių nuorodų. Jeigu jau pradėjote pildyti formą ir įrašėte jos juodraštį, galite ją įkelti naudodami mygtuką „Įkelti juodraštį“.
Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė nebėra ES valstybė narė. Tačiau pagal Susitarimą dėl išstojimo pereinamuoju laikotarpiu Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje taikoma ES teisė. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos 2020 m. gruodžio 31 d. pildant formas galima pasirinkti Jungtinę Karalystę.

 • Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Pažyma dėl teismo sprendimo civilinėse ir komercinėse bylose
  • lt_in lietuvių
 • Reglamentas (ES) Nr. 1215/2012 - Pažyma dėl autentiško dokumento arba teisminės taikos sutarties civilinėse ir komercinėse bylose
  • lt_in lietuvių
 • Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Reglamento 54 ir 58 straipsniuose nurodytas pažymėjimas dėl teismo sprendimų ir susitarimų
  • lt_in lietuvių
 • Reglamentas (EB) Nr. 44/2001 - Reglamento 57 straipsnio 4 dalyje nurodytas pažymėjimas dėl autentiškų dokumentų
  • lt_in lietuvių

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.

Jei formą jau įrašėte, naudokitės mygtuku „Įkelti juodraštį“.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas : 30/07/2015