Obrasci – obveza uzdržavanja


Uredbom Vijeća 4/2009 od 18. prosinca 2008. koja se odnosi na obveze uzdržavanja teži se osiguravanju učinkovite i brze naplate uzdržavanja.


Kilenc formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával kívánja elősegíteni a központi hatóságok közötti kommunikációt és lehetővé teszi a kérelmek elektronikus benyújtását.

A rendelet az Európai Unió minden tagállamában alkalmazandó, beleértve az Egyesült Királyságot is (a Bizottság 2009. június 8-i 2009/451/EK határozata).

Dánia az Európai Közösséggel kötött megállapodásnak megfelelően nyilatkozat útján megerősítette, hogy végrehajtja a rendelet azon rendelkezéseit, amelyek a 44/2001/EK rendelet módosítására vonatkoznak.

Dánia és az Egyesült Királyság nem tartozik a 2007. évi hágai jegyzőkönyv hatálya alá.

Osim standardnih devet obrazaca Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima razvila je dodatni neobvezni standardni obrazac za izvještaj o dugu za uzdržavanje. Cilj je dodatnog obrasca olakšati praktičnu provedbu Uredbe o uzdržavanju i učinkovito ostvarivanje građanskih prava u cijeloj Europskoj uniji.

Devet standardnih obrazaca

Obrasce možete ispuniti na internetu klikom na jednu od poveznica u nastavku. Ako ste već počeli popunjavati obrazac i spremili njegov nacrt, možete ga učitati koristeći gumb „Učitaj nacrt”.
Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina više nije država članica EU-a. Međutim, u skladu sa sporazumom o povlačenju, u prijelaznom razdoblju pravo EU-a i dalje se primjenjuje na Ujedinjenu Kraljevinu i u njoj. Stoga do kraja prijelaznog razdoblja, odnosno do 31. prosinca 2020., možete u obrascima odabrati Ujedinjenu Kraljevinu.

 • PRILOG I. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja koji ne podliježu postupku priznavanja ili proglašenja izvršivosti
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG II. - Izvod iz sudske odluke/sudske nagodbe u predmetima koji se odnose na obveze uzdržavanja za koje vrijedi postupak priznavanja ili utvrđivanja izvršivosti
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG III. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje ne podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG IV. - Izvod iz autentične isprave u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja koje podliježu postupku za priznavanje ili proglašenje izvršivosti
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG V. - Zahtjev za posebne mjere
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG VI. - Obrazac za priznavanje, proglašenje izvršivosti ili izvršenje sudske odluke u stvarima koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG VII. - Obrazac za zahtjev za dobivanje ili izmjenu sudske odluke u stvarmia koje se odnose na obveze uzdržavanja
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG VIII. - Potvrda o primitku zahtjeva
  • hr_in hrvatski
 • PRILOG IX. - Obavijest o odbijanju ili prekidu obrade zahtjeva
  • hr_in hrvatski

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.

Ako ste već pohranili obrazac, možete ga učitati s pomoću gumba „Učitaj nacrt”.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Posljednji put ažurirano : 05/06/2015