Formulare pentru obligațiile de întreținere


Regulamentul 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind obligaţiile de întreţinere vizează asigurarea unei recuperări efective şi rapide a întreţinerii.


Acesta prevede nouă formulare-tip care ar trebui să faciliteze comunicarea între autorităţile centrale şi să permită transmiterea cererilor pe cale electronică.

Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv Regatul Unit (Decizia 2009/451/CE a Comisiei din 8 iunie 2009).

Danemarca şi-a confirmat intenţia de a pune în aplicare prevederile acestui regulament, în măsura în care acesta modifică Regulamentul (CE) nr. 44/2001 prin intermediul unei declaraţii care se bazează pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Danemarca şi Regatul Unit nu au obligaţii în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.

Pe lângă cele nouă formulare standard, Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială a elaborat și un formular standard fără caracter obligatoriuprivind declarația referitoare la obligațiile de întreținere restante. Scopul acestui formular suplimentar este de a facilita punerea în aplicare practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere, precum și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor în întreaga UE.

Cele nouă formulare standard

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 februarie 2020, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în baza acordului de retragere, dreptul UE va continua să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție. Regatul Unit poate fi selectat în formulare până la sfârșitul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020).

 • ANEXA I - Extras dintr-o hotărâre/tranzacție judiciară în materie de obligații de întreținere care nu este supusă unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • ro_in română
 • ANEXA II - Extras dintr-o hotărâre/tranzacție judiciară în materie de obligații de întreținere supusă unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • ro_in română
 • ANEXA III - Extras dintr-un act autentic în materie de obligații de întreținere care nu este supus unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • ro_in română
 • ANEXA IV - Extras dintr-un act autentic în materie de obligații de întreținere care nu este supus unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • ro_in română
 • ANEXA V - Cerere de măsuri specifice
  • ro_in română
 • ANEXA VI - Formular de cerere de recunoaștere, de încuviințare a executării sau executare a unei hotărâri în materie de obligații de întreținere
  • ro_in română
 • ANEXA VII - Formular de cerere în vederea obținerii sau a modificării unei hotărâri judiciare în materie de obligații de întreținere
  • ro_in română
 • ANEXA VIII - Confirmare de primire a unei cereri
  • ro_in română
 • ANEXA IX - Aviz de refuz sau de încetare a soluționării unei cereri
  • ro_in română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare : 21/04/2015