Formulare pentru obligațiile de întreținere


Regulamentul 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind obligațiile de întreținere vizează asigurarea unei recuperări efective și rapide a creanțelor în materie de întreținere


Regulamentul prevede nouă formulare-tip care ar trebui să faciliteze comunicarea între autoritățile centrale și să permită depunerea cererilor pe cale electronică.

Regulamentul se aplică între toate statele membre ale Uniunii Europene.

Danemarca și-a confirmat intenția de a pune în aplicare conținutul regulamentului, în măsura în care regulamentul modifică Regulamentul (CE) n° 44/2001, prin intermediul unei declarații bazate pe un acord paralel încheiat cu Comunitatea Europeană.

Danemarca nu are obligații în temeiul Protocolului de la Haga din 2007.

Pe lângă cele nouă formulare standard, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială a elaborat un alt formular, neobligatoriu, privind stabilirea arieratelor în materie de întreținere. Scopul acestui formular suplimentar este de a facilita punerea în practică a Regulamentului privind obligațiile de întreținere și exercitarea efectivă a drepturilor cetățenilor pe întreg teritoriul UE.

Nouă formulare standard

Pentru a completa aceste formulare online, faceți clic pe unul dintre linkurile de mai jos. Dacă ați început deja să completați un formular și ați salvat o versiune nefinalizată a acestuia, puteți apăsa pe butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată” pentru a-l încărca.
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai este stat membru al UE. Totuși, în materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. Până la finalul anului 2022, Regatul Unit va putea fi selectat în continuare în formularele online (dinamice) în contextul acestor proceduri și acțiuni. Fac excepție de la această regulă Formularele pentru documentele oficiale, în care nu trebuie selectat Regatul Unit.

 • ANEXA I - Extras dintr-o hotărâre/tranzacție judiciară în materie de obligații de întreținere care nu este supusă unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • în română
 • ANEXA II - Extras dintr-o hotărâre/tranzacție judiciară în materie de obligații de întreținere supusă unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • în română
 • ANEXA III - Extras dintr-un act autentic în materie de obligații de întreținere care nu este supus unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • în română
 • ANEXA IV - Extras dintr-un act autentic în materie de obligații de întreținere care nu este supus unei proceduri de recunoaștere și de încuviințare a executării
  • în română
 • ANEXA V - Cerere de măsuri specifice
  • în română
 • ANEXA VI - Formular de cerere de recunoaștere, de încuviințare a executării sau executare a unei hotărâri în materie de obligații de întreținere
  • în română
 • ANEXA VII - Formular de cerere în vederea obținerii sau a modificării unei hotărâri judiciare în materie de obligații de întreținere
  • în română
 • ANEXA VIII - Confirmare de primire a unei cereri
  • în română
 • ANEXA IX - Aviz de refuz sau de încetare a soluționării unei cereri
  • în română

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.

Dacă ați salvat deja un formular, vă rugăm să utilizați butonul „Încărcați formularul în versiunea nefinalizată''.


Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.

Ultima actualizare : 17/11/2021