Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Хърватия – сътрудничество по гражданскоправни въпроси

Присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на 1 юли бележи нов важен етап от изграждането на ЕС.

По-долу може да видите информацията, предоставена от Хърватия на хърватски и английски език, относно законодателството на ЕС в областта на сътрудничеството по граждански дела:

Тя обхваща следните теми:

  • съдебни решения по граждански и търговски дела,
  • брачни дела и дела, свързани с родителска отговорност,
  • задължения за издръжка,
  • връчване на съдебни и извънсъдебни документи,
  • събиране на доказателства,
  • европейски процедури (процедура за европейска заповед за плащане, европейска процедура за искове с малък материален интерес, европейско изпълнително основание при безспорни вземания).

Имайте предвид, че поради присъединяването на Хърватия редица регламенти в областта на гражданското правосъдие бяха изменени с Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета от 13 май 2013 г.

Последна актуализация: 03/12/2013

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.