Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Chorvatsko – spolupráce v občanských věcech

Přistoupení Chorvatska k Evropské unii ke dni 1. července představuje další milník v procesu budování EU.

Níže jsou uvedeny informace o právních předpisech EU v oblasti justiční spolupráce v občanských věcech v chorvatském a anglickém jazyce, které poskytlo Chorvatsko:

Zahrnují tyto oblasti:

  • soudní rozhodnutí v občanských a obchodních věcech,
  • věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti,
  • vyživovací povinnosti,
  • doručování soudních a mimosoudních písemností,
  • dokazování,
  • evropská řízení (evropský platební rozkaz, evropské řízení o drobných nárocích, evropský exekuční titul pro nesporné nároky)

V důsledku přistoupení Chorvatska bylo několik nařízení v oblasti v oblasti civilního soudnictví změněno nařízením Rady (EU) č. 517/2013 ze dne 13. května 2013.

Poslední aktualizace: 02/12/2013

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.