Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κροατία – συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

Η προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ολοκλήρωση της οικοδόμησης της ΕΕ.

Βλέπε παρακάτω τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει η Κροατία στην αγγλική και κροατική γλώσσα στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις:

Καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

  • αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
  • γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας
  • υποχρεώσεις διατροφής
  • επίδοση δικαστικών και εξώδικων πράξεων
  • διεξαγωγή αποδείξεων
  • ευρωπαϊκές διαδικασίες (διαδικασία ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής, ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών, ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι ορισμένος αριθμός κανονισμών στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης τροποποιήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου , της 13ης Μαΐου 2013 by Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 λόγω της προσχώρησης της Κροατίας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/12/2013

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Η Επιτροπή επικαιροποιεί επί του παρόντος μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.