Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Il-Kroazja – kooperazzjoni fi kwistjonijiet ċivili

L-adeżjoni tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea fl-1 ta' Lulju timmarka pass ieħor importanti fit-tlestija tal-kostruzzjoni tal-UE.

Jekk jogħġbok ara l-informazzjoni stipulata mill-Kroazja kemm bil-Kroat u kemm bl-Ingliż dwwar il-leġiżlazzjoni tal-UE fil-qasam tal-kooperazzjoni ġudizzjarja f'materji ċivili:

Dan ikopri l-oqsma li ġejjin:

  • sentenzi f'materji ċivili u kriminali
  • materji matrimonjali u materji ta' responsabilità tal-ġenituri
  • obbligi ta' manteniment
  • preżentazzjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u ekstraġudizzjarji
  • teħid ta' evidenza
  • Proċeduri Ewropej (proċedura Ewropea ta' Ordni ta' Ħlas, proċedura Ewropea tat-Talbiet iż-Żgħar, Ordni Ewropea għall-Infurzar ta' pretensjonijiet mhux ikkontestati)

Jekk jogħġbok innota wkoll li ċertu għadd ta' regolamenti fil-qasam tal-ġustizzja ċivili ġew emendati mir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 517/2013 tat-13 ta' Mejju 2013 minħabba l-adeżjoni tal-Kroazja.

L-aħħar aġġornament: 27/11/2013

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.
Il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li taġġorna xi ftit mill-kontenut fuq dan is-sit web fid-dawl tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Jekk is-sit ikun fih kontenut li għadu ma jirriflettix il-ħruġ tar-Renju Unit, dan mhux intenzjonat u se jiġi indirizzat.