Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Kroatië – samenwerking in civiele zaken

De toetreding van Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli is een verdere mijlpaal in de ontwikkeling van de EU.

Hieronder vindt u informatie die Kroatië in het Kroatisch en het Engels heeft verstrekt over EU‑wetgeving op het gebied van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken:

Die informatie heeft betrekking op de volgende gebieden:

  • beslissingen in burgerlijke en handelszaken
  • huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid
  • onderhoudsverplichtingen
  • betekening en kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken
  • bewijsverkrijging
  • Europese procedures (Europese betalingsbevelprocedure, Europese procedure voor geringe vorderingen, Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen).

Ook maken wij u erop attent dat, in verband met de toetreding van Kroatië, een aantal verordeningen op het gebied van civiel recht is gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013.

Laatste update: 02/12/2013

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.
Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.