Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Chorwacja – współpraca w sprawach cywilnych

Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej w dniu 1 lipca oznacza początek kolejnego etapu tworzenia Unii Europejskiej.

Poniżej znajdują się informacje dostarczone przez stronę chorwacką, w języku chorwackim i angielskim, dotyczące prawodawstwa UE w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych:

Obejmują one następujące dziedziny:

  • wydawanie wyroków w sprawach cywilnych i handlowych;
  • sprawy małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej;
  • obowiązek alimentacyjny;
  • doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych;
  • przeprowadzanie dowodu;
  • postępowania europejskie (postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych).

Jednocześnie należy zauważyć, że rozporządzeniem (UE) nr 517/2013 z 13 maja 2013 r. zmieniono niektóre rozporządzenia w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych ze względu na przystąpienie Chorwacji.

Ostatnia aktualizacja: 02/12/2013

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.