NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Croaţia – cooperarea în materie civilă

Aderarea Croației la Uniunea Europeană la 1 iulie marchează un alt moment important în finalizarea construcției europene.

Vă rugăm să consultați mai jos informațiile furnizate de Croația, în limbile croată și engleză, cu privire la legislația UE în domeniul cooperării judiciare în materie civilă:

Cooperarea acoperă următoarele domenii:

  • hotărâri judecătorești în materie civilă și comercială
  • chestiuni de ordin matrimonial și răspundere părintească
  • obligații de întreținere
  • notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare
  • obținerea de probe
  • proceduri europene (procedura europeană de somație de plată, procedura europeană privind cererile cu valoare redusă, titlul executoriu european pentru creanțele necontestate)

De reținut faptul că anumite acte normative în materie de justiție civilă au fost modificate prin Regulamentul (UE) nr. 517/2013 al Consiliului din 13 mai 2013, ca urmare a aderării Croației la UE.

Ultima actualizare: 02/12/2013

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
Comisia actualizează conținutul acestui site, pentru a reflecta retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.