Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Chorvátsko – spolupráca v občianskoprávnych veciach

Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii dňa 1. júla predstavuje ďalší míľnik pri napĺňaní cieľa budovania EÚ.

Nižšie sa nachádzajú informácie v chorvátskom a anglickom jazyku, ktoré Chorvátsko poskytlo v súvislosti s právnymi predpismi EÚ v oblasti justičnej spolupráce v občianskych veciach:

Informácie sa týkajú týchto oblastí:

  • rozsudky v občianskych a obchodných veciach,
  • manželské veci a veci rodičovských práv a povinností,
  • vyživovacia povinnosť,
  • doručovanie súdnych a mimosúdnych písomností,
  • získavanie dôkazov,
  • európske konania (európske konanie o platobnom rozkaze, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu, európsky exekučný titul pre nesporné nároky).

Vezmite, prosím, na vedomie aj to, že v dôsledku pristúpenia Chorvátska nariadenie Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 zmenilo určitý počet nariadení v oblasti civilného súdnictva.

Posledná aktualizácia: 02/12/2013

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.