Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

Kroatien – civilrättsligt samarbete

I och med att Kroatien blev medlem i Europeiska unionen den 1 juli 2013 passerades ännu en milstolpe i uppbyggandet av EU.

Här hittar du information från Kroatien på kroatiska och engelska om EU-rätten inom det civilrättsliga samarbetet:

Materialet gäller följande områden:

  • Domar på privaträttens område
  • Äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar
  • Underhållsskyldighet
  • Delgivning av rättegångshandlingar och utomrättsliga handlingar
  • Bevisupptagning
  • Europeiska förfaranden (Europeiskt betalningsföreläggande, Europeiskt småmålsförfarande, Europeiskt verkställningsbeslut för obestridda fordringar)

Det bör också noteras att ett antal förordningar inom det civilrättsliga området har ändrats genom rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13 maj 2013 som en följd av Kroatiens anslutning till Europeiska unionen.

Senaste uppdatering: 02/12/2013

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.
Vi håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.