Procesní lhůty

Vedete-li občanskoprávní spor a zvažujete-li soudní řízení, musíte si být vědomi toho, že žalobu je nutno podat v určité lhůtě.

Všechny moderní právní systémy, včetně systémů 28 členských států, stanoví časové omezení pro občanskoprávní nároky. Právní předpisy upravující promlčecí nebo prekluzivní doby se značně liší, pokud jde o délku lhůty, kdy přesně začíná a jaký úkon nebo událost tuto lhůtu pozastavuje nebo přerušuje. Právní předpisy rozhodné pro dotyčný nárok upravují i promlčecí lhůtu pro tento nárok.

Pro podrobné informace o procesních lhůtách v členských státech klikněte na jednu z vlaječek uvedených na pravé straně.

Poslední aktualizace: 27/04/2016

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.
S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.