Procesiniai terminai

Jei kilus civiliniam ginčui manote, kad gali tekti bylinėtis, turite prisiminti, kad ieškinį galima pareikšti tik per nustatytą terminą.

Visose šiuolaikinėse teisinėse sistemose, įskaitant 28 valstybes nares, taikomas ribotas civilinio ieškinio pareiškimo terminas. Įvairių valstybių teisės aktai, pagal kuriuos skaičiuojami senaties terminai, labai skiriasi pagal tai, koks termino ilgis, nuo kurio būtent momento jis pradedamas skaičiuoti ir dėl kokio veiksmo ar įvykio jis sustabdomas arba nutraukiamas. Teisė, kurios pagrindu pareiškiamas ieškinys, taikoma ir jo pareiškimo termino skaičiavimui.

Išsamesnės informacijos apie valstybėse narėse taikomus procesinius terminus rasite spustelėję vieną iš vėliavėlių šio puslapio dešinėje.
Paskutinis naujinimas: 27/04/2016

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.